contact zoeken wedstrijden

Jongens Afdeling uitnodiging

29 juli 2012 10:00
Dronryp
Categorie Jongens
Soort Afdeling
Vereniging VVV SJIRK DE WAL
Scheidsrechter Baarsma, F.
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Op de KNKB Jongens afdelingspartij (S.Bonnema partij) stonden de 16 beste afdelingsparturen uit deze leeftijdscategorie op de wedstrijdlijst. De halve finales gingen tussen de parturen van Franeker en Berlikum en de parturen van Dronrijp en Holwerd. Het afdelingspartuur van Franeker had tot deze wedstrijd alle voorgaande afdelingswedstrijden gewonnen. Franeker had de halve finale bereikt na winst in de eerste omloop op het partuur van Makkum (5-1) en in de tweede omloop op het partuur van Witmarsum (5-1). Het afdelingspartuur van Berlikum had de halve finale bereikt na winst in de eerste omloop op het partuur van Raerd (5-2) en in de tweede omloop wisten ze na een zeer mooie en spannende partij te winnen van Sint Jacobiparochie (5-4)
Franeker kwam in de partij tegen Berlikum met 5-2 voor, maar de jongens van Berlikum vochten zich terug in de partij. De jongens van Franeker begonnen zeldzame foutjes te maken en Berlikum wist terug te komen tot 5-5. Toen toonden de kaatsers van Franeker hun klasse. Eerst werd een bal ver bovengeslagen, daarna volgde een buitenslag van de opslager van Berlikum en vervolgens werd weer een bal bovengeslagen. Op de stand van 5-5 6-0 wisten de jongens van Franeker zich als eerste te plaatsen voor de finale.
De andere halve finale gingen tussen de parturen van Dronrijp en Holwerd. Dronrijp was in de halve finale gekomen na winst in de eerste omloop op het partuur van Arum (5-4) en vervolgens winst op het partuur van Oude Leije (5-2). Holwerd had in de eerste omloop gewonnen van Sexbierum/Pietersbierum (5-4). Vervolgens werd Sint Anneparochie met 5-4 verslagen. Holwerd had dus twee zware wedstrijden achter de rug en dat was te zien in de wedstrijd tegen Dronrijp. Dronrijp kaatste degelijk. Gedurende de partij begonnen de jongens van Holwerd steeds meer foutjes te maken en op 5-3 wist Dronrijp de winst binnen te halen.
Het eerste eerst in de finale van de parturen van Dronrijp en Franeker werd verkaatst op de stand van 6-6. Op die stand wist de opslager van Franeker een zitbal te plaatsen op het perk van Dronrijp. Het volgende eerst werd ook weer verkaatst op de stand van 6-6. Opnieuw wist de opslager van Franeker een zitbal te produceren op het perk van Dronrijp. Daarmee kwam de stand op 2-0. Het derde eerst werd snel binnengehaald door Franeker. Het vierde eerst werd wederom verkaatst op de stand 6-6. Ditmaal wist het perk van Franeker een door Wierd Baarda opgeslagen bal tot een bovenslag te promoveren. De klasse van de jongens van Franeker was Dronrijp te machtig en op de stand van 5-0 en wederom 6-6 werd een door Dronrijp uitgeslagen bal door Kars Zeinstra retour perk geslagen en daarmee was de winst Franeker veilig gesteld. Franeker, de terechte winnaars van deze partij.

Uitslag:
1e prijs: Franeker - Kars Zeinstra, Allard Hoekstra, Christian de Haan
2e prijs: Dronrijp - Sybren Blanksma, Sander Kingma, Wierd Baarda
3e prijs: Berlikum – Andre van Dellen, Remco Dijkstra, Patrick Nauta
4e prijs: Holwerd – Piter van der Ploeg, Jacob van der Bos, Jan Willem Wierstra

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers