contact zoeken wedstrijden

Jongens Vrije formatie verl. Ronde

9 juni 2012 10:00
Berltsum
Categorie Jongens KNKB
Soort Vrije formatie
Vereniging KV BERLIKUM
Scheidsrechter Houtsma, D.
Wedstrijdsecretaris E. Bouwma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Onder slechte weersomstandigheden waren het Enno Kingma (Westhoek); Pieter van der Schoot (Sexbierum) en Christiaan de Haan (Franeker) die uit een lijst van 17 parturen met de krans naar huis gingen. Na de eerste twee partijen met 5-1 te hebben gewonnen kregen ze de meeste tegenstand in de derde omloop tegen André van Dellen (Berlikum); Remco Schiphof (St Jacobiparochie) en Jehannes Gietema (Akkrum) het werd toen namelijk 5-5 en 6-2 voor Kingma cs. waardoor Van Dellen cs met lege handen bleven staan.

Hierna werd er in de finale met 5-2 en 6-6 gewonnen van Kars Zeinstra (Franeker); Thomas Kuperus (Jorwert) en Remco Miedema (Idsengahuizen) .

De derde prijs was voor het partuur van Rein Hiemstra (St Annaparochie); Richard Tamminga (Hurdegaryp) en Pytrik van Rosendal (Stiens). Ze verloren van de latere premiewinnaars met 5-1 en 6-6.

De prijs in de verliezersronde was voor Marten Pieter Bergsma (Minnertsga); Erwin Zijlstra (Easterlittens) en Frans Dooper (Witmarsum) die met 5-4 en 6-2 net te sterk bleken voor de Berltsummers Jisse Kemper en Remco Dijkstra.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers