contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten verl. Ronde

3 juni 2012 10:00
Damwald
Categorie Pupillenjongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV NUT EN NOCHT
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris B. Hellinga
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

B-klasse
1. Jan Sijtsma, Wommels
Ruben Brouwer, Berltsum
2. Werner Veenstra, Grou
Redmer Zaagemans, Witmarsum
3. Jelle Pieter v.d. Walt, Tzummarum
Siebe Feenstra, Morra

Verliezersronde:
1. Hedser Mud, Wergea
Tjerk Kemper, Dronryp
2. Gerard de Vries, Bitgum
Jelmer v.d. Ploeg, Damwâld
3. Dennis Strikwerda, Exmorra
Jorrit Boersma,St. Annaparochie

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers