contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten verl. Ronde

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum03-06-2012
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV NUT EN NOCHT
PlaatsDamwald
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Jelle Pieter van de Walt TZUMMARUM
Siebe Feenstra MORRA
2 Gerard de Vries BITGUM
Jelmer van der Ploeg DAMWALD
3 Lars Bijlsma FRANEKER
Geert Siegersma MINNERTSGA
4 Youri de Groot MENAAM
Wytse Vollema PEINS
5 Hidde Poelstra MINNERTSGA
Stefan Heitmeijer BERLTSUM
6 Dirk-Henk Kuipers ARUM
Menno de Jong ARUM
7 Riemer Jensma MINNERTSGA
Jelle Terpstra MANTGUM
8 Werner Veenstra GROU
Lucas Postma DRONRYP
9 Dennis Strikwerda EXMORRA
Jorrit Boersma ST. ANNAPAROCHIE
10 Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
Harm Kroodsma EE
11 Pieter Bonnema WINSUM FR
Gjalt van der Hem JORWERT
12 Jesse de Jong GROU
Niels Nieuwhof BERLTSUM
13 Hedser Mud WERGEA
Tjerk Kemper DRONRYP
14 Max Dirk van Wigcheren BERLTSUM
Gerben de Boer GAAST
15 Jasper de Boer SPANNUM
Pier Faber DRONRYP
16 Sytse Koree ANJUM
Jeroen de Boer SPANNUM
17 Jorrit Tolsma ARUM
Clarck Earl Lei MODDERGAT
18 Jort Norder FRANEKER
Durk Hoogma BAARD
19 Jan Sijtsma WOMMELS
Ruben Brouwer BERLTSUM
20 Arnout Meijer WOMMELS
Jeroen Haarsma MINNERTSGA
21 Gerrit Dijkstra ANJUM
Thomas Werkhoven FRANEKER
22 Tjerk Smink BAAIUM
Folkert Groen WERGEA
23 Redmer Zaagemans WITMARSUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers