contact zoeken wedstrijden

Pupillen Door elkaar loten

1 juli 2011 16:00
Goenga
Categorie Pupillen
Soort Door elkaar loten
Vereniging DE LEGE GEAEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris H. van Gelderen
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

15 partoeren
1. Tsjeard Weersma (Nijlân) en Redmer Huitema (De Hommerts)
2. Zoë de Jong (Goaiïngea) en Sanne de Vries (Snits)
3. Douwe Hains de Vries (Boazum) en Marie Veltman (De Hommerts)
3. Timen van Gelderen (Gau) en Wytse Symen Boschma (Offenwier)
Ferliezersrûnte
1. Jetze Wiersma (De Hommerts) en Jacob Visser (Boazum)
2. Mirjam Punter (Easterein) en Esther Schot (Drylts)
3. Anna Koopmans (Ysbrechtum) en Hessel de Groot (Skearnegoutum)
3. Sander Pranger (Snits) en Ilse Hijlkema (Gau)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers