contact zoeken wedstrijden

Welpen Door elkaar loten

22 juni 2011 13:30
Spannum
Categorie Welpen
Soort Door elkaar loten
Vereniging SET TROCH
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris

Wedstrijdverslag

woensdagmiddag 22 juni kwamen de welpen en pupillen van de Federatie Littenseradiel in Spannum te kaatsen.
Om 13.30 uur konden ze los. In de welpen categorie kaatsten 10 tweetallen. Bij de pupillen waren het er 7. De bewolking trok zo nu en dan aan maar gelukkig bleef het bij een paar spatjes. De kaatsers trokken zich er niets van aan en er werden mooie partijen gespeeld.
Om vijf uur konden de prijzen uitgedeeld worden aan de prijswinnaars.
Net op tijd want daarna begon te toch echt hard te regenen.

prijswinnaars:
welpen winnaarsronde:
Eerste prijs: Jan Reitsma uit Baard en Pieter Bonnema uit Winsum.
Tweede prijs: Bauke Folkerts uit Easterlittens en Harold de Boer uit Jellum.
welpen verliezersronde:
Eerste prijs: Durk Hoogma uit Baard en Sanne de Jong uit Wiuwert.
Tweede prijs: Hesther de Boer uit Jellum en Klaas Gerrit Meulenaar uit Baard.

Pupillen winnaarsronde:
Eerste prijs: Rutger Wiersma uit Easterein en Sanne Bouma uit Spannum.
Tweede prijs: Folkert van der Heide uit Bears en Hedzer Bouma uit Huns.
Pupillen Verliezersronde:
Eerste prijs: Djurre Oostra uit Baard en Mirjam Punter uit Easterein.
Tweede prijs: Natasja Lameijer uit Baard en Ellen Jorritsma uit Easterlittens.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers