contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten slotwedstrijd

4 september 2011 10:00
Tzummarum
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging V.v.V. TZUMMARUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris T. Rinsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Op zondag 4 september waren de jongens- en meisjescategorie op bezoek in Tzummarum voor hun laatste wedstrijd in KNKB verband in 2011. Deze slotwedstrijd heeft vaak een speciaal karakter. De TC van beide categorieën had voor deze dag beide categorieën gemixt en er werd gekaatst met straatkaatsballen in velden met aangepaste afmetingen waarbij de eerste bal vanuit het perk niet direct boven mocht worden geslagen. Bovendien moest elke kaats(t)er een functie vervullen. Een leuke opzet van een kaatswedstrijd waarbij er genoten kon worden van veel slagenwisselingen en veel kaatsvreugde. Bijzonder was ook dat deze wedstrijd zonder keurmeesters en zonder scheidsrechter werd gespeeld. Of de jongens nu een goede invloed hebben op de meiden of andersom willen we hier in het midden laten maar feit is dat de wedstrijd zonder een wanklank is gespeeld.
De dag begon met 28 partuur (waarvan twee duo’s) op de lijst en om een spoedig verloop te kunnen garanderen had de veldploeg van V.v.V. Tzummarum maar liefst 14 perken gelegd. Na de 1e omloop heeft het spel een ½ uur stil gelegen zodat HB-lid Tjeerd Dijkstra alle klassementsprijzen uit kon reiken en waarbij hij de gelegenheid te baat nam om met name de laatste jaar jongens en meisjes toe te spreken en hun op het hart te drukken om vooral door te gaan met kaatsen. Als positieve voorbeelden noemde hij Menno van Zwieten, Sjoerd de Jong, Pieter Scharringa, Iris v/d Veen en Manon Scheepstra. Zij hebben dit jaar de stap gemaakt naar de heren en dames en ook al op de heren en dames PC gestaan. Tevens werden de TC leden van beide categorieën persoonlijk bedankt door de jongens en meisjes voor hun inzet gedurende het seizoen.
Om ca. 16.00 konden de kransen en de overige prijzen worden uitgereikt. Na een spannende finale kon Haye Jan Nicolay op 5-5 6-6 de kaats passeren en derhalve waren de krans voor hem en zijn maten Gerry Edou Mollema en Marco de Graaf. De tweede prijs was voor Thomas Kuperus, Marte Altenburg en Remco Miedema. Derde prijzen werden er gewonnen door; Jorrit Joustra, Iris Wijbenga, Johannes Bonnema en door Allard Hoekstra, Geke de Boer en Remmelt Bouma.
In de verliezersronde ging de 1e prijs naar Patrick Nauta, Jildou van Dijk en Henk Jan de Jong. Zij versloegen in de finale met 5-4 en 6-4 het partuur van Arjen v/d Zee, Joukje Salverda en Jesper de Groot. Derde prijzen hier voor Willem Heeringa, Nieke Wateler en Jerom Meinen en voor Richard Tamminga, Melissa Hiemstra en Jelle de Vries.
Op de overige foto's de winnaars van de diverse klassementen. Individueel, afdeling en Betsema.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers