contact zoeken wedstrijden

Senioren Door elkaar loten

6 augustus 2011 10:00
Broeksterwald
Categorie Heren 2e klasse
Soort Door elkaar loten
Vereniging KC SLA RAEK
Scheidsrechter Houtsma, D.
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Pytryk Hiemstra Easterein, Niels van der Wal Weidum en Sip Jaap Bos Anjum winnen in Broeksterwâld.

K.V. Sla Raek organiseerde een wedstrijd voor senioren. Helaas hadden zich maar negen parturen gemeld voor deze wedstrijd. Uiteindelijk waren het Rick Poortstra St. Jabik, Feiko Broersma Easterlittens en Tsjerk Elsinga Wijnaldum die de finale haalden ten koste van het partuur Douwe Anema Nes, Roel Hoekstra Ternaard en Willem Jan Postma Exmorra 5-3 (6-4). Laatsgenoemden moesten genoegen nemen met de derde prijs. De andere finalist Pytrik Hiemstra Easterein, Niels van der Wal Weidum en Sip Jaap Bos Anjum dulden in de finale geen tegenstand van het tot dan toe goed kaatsende partuur Rick Poortstra. Op de stand 5-1 (6-4) viel de beslissing.
Uitslagen:
1e prijs: Pytrik Hiemstra, Easterein, Niels van der Wal Weidum, Sip Jaap Bos Anjum.
2e prijs: Rick Poortstra St. Jabik, Feiko Broersma Easterlittens, Tsjerk Elsinga Wijnaldum.
3e prijs: Douwe Anema Nes, Roel Hoekstra Ternaard en Willem Jan Postma Exmorra.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers