contact zoeken wedstrijden

Senioren Door elkaar loten

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum06-08-2011
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKC SLA RAEK
PlaatsBroeksterwald
ScheidsrechterHoutsma, D.
1 Pieter Sjoerdstra BROEKSTERWALD
Jan Sjoerd Tolsma DEINUM
Dylan Drent HARLINGEN
2 Willem Jan Postma EXMORRA
Roel Hoekstra TERNAARD
Douwe Anema NES GEM DONGERADEEL
3 Bauke Dijkstra EASTEREIN
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
Elgar Boersma FOUDGUM
4 Joeke Ids de Vries WYNS
Gerrit Jan Duiven HARTWERD
Jan Hof FRANEKER
5 Pytrik Hiemstra EASTEREIN
Sip Jaap Bos ANJUM
Niels van der Wal WEIDUM
6 Hielke Miedema STIENS
Peter van Zuiden TJERKWERD
Jelmer Westra BERLTSUM
7 Hein Rodenhuis RIED
Krijn Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
Hein Spindelaar SNEEK
8 Rick Poortstra SINT JACOBIPAROCHIE
Feiko Broersma EASTERLITTENS
Tsjerk Elsinga WIJNALDUM
9 Jan Jelle Jongsma DAMWALD
Wiebe Wessel Bos ANJUM
Sjoerd de Jong SINT ANNAPAROCHIE
10 Sjouke Hellinga DAMWALD

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers