contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten A klasse

22 mei 2011 10:00
Wier
Categorie Meisjes
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging VVV WIER
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Onder wisselende weersomstandigheden is in Wier de meisjes DEL partij voor A en B klasse verkaatst. Het was een mooie partij waar zeer sportief gekaatst is.
In de A klasse waren 4 partuur die een halve competitie kaatsen.
1. Pytrik Visser Sexbierum, Geke de Boer Wergea en Martine Tiemersma Easterein. Ze wonnen alle partijen.
2. Ester Wagenaar St Anne Par., Nicole Hempenius Franeker en Melissa Rianne Hiemstra Stiens . Ze haalden 14 punten.
Ook het partuur van Jelien Pompstra Easterein,Annelien Broersma Easterlittens en Tineke Dijkstra Easterein haalden 14 punten maar hadden 1 eerst meer tegen.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers