contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten del+verl afd

7 augustus 2010 11:00
Hallum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging HALLUM
Wedstrijdsecretaris E. Hoekstra
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Sint Annaparochie geeft visitekaartje af voor Freulepartij
In Hallum is zaterdag uit een lijst van 27 parturen Sint Annaparochie met de kaatsers Rein Hiemstra, Sjoerd de Jong en Krijn Hiemstra winnaar geworden van de afdelingspartij voor jongens. In de finale waren zij beduidend sterker dan Bolsward dat uitkwam met Hendrik Bouwhuis, Willem Siebe Hilverda en Peter van Zuiden. De eerste tikken in de finale werden uitgedeeld door de Bildtkers en die bleken weer eens een daalder waard. Het eerste eerst rondde De Jong op 6-6 af met een zitbal en op diezelfde stand besliste hij het tweede eerst met het royaal voorbij slaan van de kaats. Pas op 0-4 en 6-6 kon Bolsward de eer redden en met twee vlotte eersten daarna had Sint Annaparochie op 1-5 en 0-6 de zege binnen.
De winnaars hadden het vooral in de eerste omloop tegen Wjelsryp erg lastig toen een 0-4 achterstand goed gemaakt moest worden. In de 2e omloop toonde tegenstander Sexbierum zich tot halverwege erg taai, maar zij moesten na een 3-2 voorsprong ook in een 3-5 nederlaag berusten. In de 3e omloop werd Beetgum, dat net het sterke Dronrijp had geklopt, van de lijst geveegd. In de halve finale kwam het goed kaatsende Gaast-Ferwoude niet verder dan een eerst.
In de andere helft van de lijst had Bolsward, dat begon met een staand nummer, het minder lastig gehad. Easterlittens werd een spel gegund, in de 3e omloop moest Easterein een eerst worden toegestaan en in de halve finale werd Arum zelfs met 5-0 en 6-2 verslagen.
In de ernaast georganiseerde door elkaar lotenpartij, waar ook de verliezers uit de afdelingspartij in deelnamen, ging de overwinning naar Tsjitse Ben Hoekstra, Frans Dooper en Rick Pooststra. Zij versloegen in de finale met 5-2 en 6-4 Richard Tamminga, Albert van der Weide en Jelle de Vries. In de halve finale hadden zij het lastiger gehad tegen Remco Miedema, Pieter Sijberen Scharringa en Erik de Groot. Op 5-4 en 6-4 moesten deze jongens genoegen nemen met de 3e prijs.

Uitslagen Jongens Afdelingspartij te Hallum (7-8-2010)
1. Sint Annaparochie (Rein Hiemstra, Sjoerd de Jong en Krijn Hiemstra)
2. Bolsward (Hendrik Bouwhuis, Willem Siebe Hilverda en Peter van Zuiden)
3. Arum (Jan Bauke Tolsma, Kevin Jaarsma en Jan Schurer)
3. Gaast-Ferwoude (Auke-Geert Ybema, Meindert Attema en Gerben Stellingwerf).

Uitslagen Opstapwedstrijd (d.e.l.)
1. Tjitse Ben Hoekstra (Achlum), Frans Dooper (Witmarsum),Rick Poortstra (Sint Jac.Par.)
2. Richard Tamminga (Hurde garyp) , Albert van der Weide (Dronrijp), Jelle de Vries (Wommels)
3. Remco Miedema (Makkum), Pieter S. Scharringa (Wjelsryp) en Erik de Groot (Franeker).

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers