contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten A klasse del A

31 juli 2010 11:00
Midlum
Categorie Schooljongens KNKB
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Gastheer de Kaats Vereniging Midlum had de zaakjes goed voor elkaar. De bestuursleden waren al om 09.00 uur present op het veld voor de laatste voorbereidingen.
Bij ontstentenis van de scheidsrechter trad de voorzitter van de KV Midlum op als scheidsrechter in de A klasse. Volgens voorzitter Jappie Saakstra werd er gretig gekaatst en liepen er een aantal talenten in het veld.
De wedstrijd had een gemoedelijk en sportief verloop.

UISLAG:

1e prijs: partuur 1: Erwin Zijlstra Esterlittens / Bart Reijenga Witmarsum / Evert Pieter Tolsma Winsum

2e prijs: partuur 4: Patrick Nauta Berlikum / Laas Pieter van Straten Finkum / Bouke Fopma Wommels

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers