contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten A klasse del A

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum31-07-2010
Tijd11:00
CategorieSchooljongens KNKB
SoortDoor elkaar loten A-klasse
Vereniging
PlaatsMidlum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
Bart Reijenga WITMARSUM
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
2 Dirjan Bouma GROU
Doede Rients Okkema EASTEREIN
Herre de Vries MINNERTSGA
3 Wierd Baarda DRONRIJP
Mark Jan IJkema SEXBIERUM
Remmelt Bouma WEIDUM
4 Patrick Nauta BERLIKUM FR
Laas Pieter van Straten FINKUM
Bouke Fopma WOMMELS

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers