contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten A klasse del A

4 juli 2010 10:00
Franeker
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging JAN BOGTSTRA
Scheidsrechter Reinsma, A.K.
Wedstrijdsecretaris J. v.d. Meulen
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Tropische Familie van der Hem Partij op het Sjûkelân

Afgelopen zondag 4 juli werd op het Sjûkelân in Franeker een KNKB schooljongens door elkaar loten categorie A en B met verliezersronde verkaatst. Deze partij werd dit jaar voor de negentiende keer onder de naam Familie van der Hem partij verkaatst. Deze Friezen om ûtens, woonachtig in Haren zijn nog altijd nauw verbonden met de kaatssport en willen op deze manier de jongeren die de kaatsport bedrijven stimuleren. Meestal zijn dhr. en mw. van der Hem aanwezig en reiken zelf de prijzen uit. Echter dit jaar lieten de inmiddels tachtigers verstek gaan door de hoge temperaturen. Volgend jaar, wanneer de partij voor de twintigste keer door hen gesponsord wordt hopen zij er zeker weer bij te zijn.
Om tien uur startte de B categorie, met maar liefst eenentwintig drie mans partuur op de lijst op twee velden op een zonovergoten Sjûkelân. Nadat de eerste omloop van de B lijst verkaatst was startte ook de A categorie en gingen de beide klassen verder elk op een veld. Onder leiding van de scheidsrechters Reinsma en Torensma werd de B lijst afgewerkt en kaatsen de A jongens met acht twee mans parturen een poule systeem. Op het eind van de middag werden de prijzen uitgereikt en de kransen omgehangen. In de A categorie was de derde prijs voor het partuur Patrick Nauta en Evert Pieter Tolsma. De tweede prijs was voor Dirjan Bouma en Herre de Vries. De eerste prijs was overtuigend voor Wierd Baarda en Harm Smit. In de B categorie was in de verliezersronde de derde prijs voor het partuur Hidde Smidt, Andre van Dellen en Sander Kingma. De tweede prijs voor Ytzen Smeding, Jan Peter Bootsma en Bonne Hijlkema. De eerste prijs was voor het partuur Jisse Kemper, Ewald Seepma en Roeland Damsma. De derde prijs in de winaarsronde was voor het partuur Marco de Groot, Willem Ruissch en Ivo Haitsma. De tweede prijs ging naar Sybren Blanksma, Fedde Akkermans en Emiel Wijma. De kransen werden omgehangen bij het partuur Shermon Daal, Patrick Postma en Remon Tie Bouma. De voorzitter van kaatsvereniging Jan Bogtstra sloot vervolgens een prima verlopen kaatsdag af waarna iedereen weer huiswaarts keerde.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers