contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten del B+verlr

29 mei 2010 10:00
Exmorra
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV EXMORRA
Scheidsrechter Hiemstra, S.
Wedstrijdsecretaris J. Kuiper - Herrema
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

In de halve finale wonnen Rutger Bijlsma c.s. van Jelte Vis c.s. op de stand 5-3 6-4 en Christian de haan c.s. op 5-3 6-6 van het partuur van Ramon Hoogerhuis. In de finale was het partuur van Christian de Haan duidelijk de sterkste 5-1 6-4.
1. Christian de Haan (Franeker), Jelle de Vries (Wommels) en Richard Tamminga (Hurdegaryp)
2. Rutger Bijlsma (Cornjum), Thomas Kuperus (Jorwert) en Arjen Staphorsius (Harlingen)
3. Ramon Hoogerhuis (Tzummarum), Roan-Hein Joostema (Minnertsga) en Remco Kuperus (Dronrijp)
3. Jelte Vis (Arum), Jorrit Joustra (Winsum) en Dennis Zijlstra (Franeker)

In de finale van de verliezersronde klopten Hendrik de Boer c.s. op de stand 5-4 6-6 het partuur van Tjitse Ben Hoekstra.
1. Hendrik de Boer (Wommels), Pytrik van Rosendal (Stiens) en Jos Houtsma (Ysbrechtum)
2. Tjitse Ben Hoekstra (Harlingen), Wietse Fopma (Wommels) en Johannes van der Veen (Pietersbierum)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers