contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten B met verliezer

5 juli 2009 10:00
Hartwerd
Categorie Meisjes KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV SPUI YN'E WANT
Wedstrijdsecretaris A. Duiven
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

B-klasse meisjes te Harwerd gewonnen door Hermine Sytema, Thomaske Reitsma en Jeltsje Koopal.
De B-klasse ging van start met 11 partuur. Na een spannende finale ging de winst naar Hermine Sytema Deinum, Thomaske Reitsma Pingjum en Jeltsje Koopal Engelum. Ze wonnen met 5-4 en 6-2 van de tweede prijswinnaars Nynke Kooistra Dronrijp, Sybrich Wiersma Bolsward en Erna de Vries Leeuwarden.
De derde prijs ging naar Tineke Dijkstra Easterein, Joukje Salverda Franeker en Lisanne Moraal Franeker.
De verliezersronde werd gewonnen door Martine Tiemersma Easterein, Ilse Boonstra Hallum en Nynke Dijkstra Nes. Ze wonnen met 3-5 en 2-6 van Jelien Pompstra Easterein, Tessa Booms Hidaard en Siebine Burggraaf Lollum
Op de foto worden de dames geflankeerd door sponsor Sietze Posthumus van Draaierij Posthumus te Burgwerd

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers