contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten B met verliezer

Aanmeldlijst

Datum05-07-2009
Tijd10:00
CategorieMeisjes KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV SPUI YN'E WANT
PlaatsHartwerd
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 32
Naam Woonplaats
   
   
Jelien Pompstra  Easterein 
Erna de Vries  Leeuwarden 
Geke de Boer  Wergea 
Iris Bouwhuis  Schettens 
   
Gabriële Bouma  Easterein 
Martine Tiemersma  Wjelsryp 
Jeltsje Koopal  Marsum 
   
Klasina Huistra  Ureterp 
Tineke Dijkstra  Wjelsryp 
Yvonne Jorritsma  Dronryp 
   
   
   
Rinske Pollema  Oude Bildtzijl 
Joukje Salverda  Franeker 
   
   
Tessa Booms  Nijland 
   
   
Jitske Plantinga  Tjalleberd 
Nynke Kooistra  Dronryp 
Hermine Sytema  Deinum 
   
   
   
Sieta Tessemaker  Easterein 
Nynke Dijkstra  Easternijtsjerk 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers