contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten verliezersronde

28 juni 2009 10:00
Dronryp
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging VVV SJIRK DE WAL
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Afgelopen zondag organiseerde VvV Sjirk de Wal de S. Bonnema partij. Dit is de KNKB partij voor jongens del. en verl. Er stonden 10 partuur op de lijst. De uitslag was als volgt:
Winnaarsronde;
1. Jitze de Jong Wijnaldum
Allard Sijtsinga Marssum
Arjen Staphorsius Harlingen

2. Hendrik de Boer Wommels
Jan Sipke Tuinman Dronrijp
Hessel Braaksma Menaldum

3. Jan Hof Franeker
Johannes Bonnema Tzummarum
Tjitse Ben Hoekstra Harlingen

Verliezersronde:
1. Anno Galema Burgwerd
Albert Rinia Sneek
Jan Friso Bruinsma Wommels

2. Tjitte Folkertsma Wons
Haye Jan Nicolay Britsum
Jesse v/d Molen Witmarsum

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers