contact zoeken wedstrijden

Senioren Vrije formatie

7 september 2008 10:00
Reduzum
Categorie Heren 2e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging KF JAN REITSMA REDUZUM
Scheidsrechter Kooistra, A.B.
Wedstrijdsecretaris W. Fopma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Zondag 7 september
In Reduzum werd vandaag de traditionele heren senioren vrije formatie merkepartij verkaatst. Op de lijst stonden 28 parturen. De wedstrijd werd gewonnen door Hendrik Tolsma (Goutum), Michel van der Veen (Franeker) en Johannes Boersma (Winsum). Tot koning werd verkozen Johannes Boersma. De tweede prijs was voor het partuur van Sibbele Lootsma (Sneek), Marten Hiemstra (Ried) en Lennart Adema (Makkum). De twee derde prijzen gingen naar het partuur van Marten van der Leest (Dronrijp), Dirk Jan Van der Woud (Goutum) en Feiko Broersma (Easterlittens) en het partuur van Gerben Hein Wijtsma (Lioessens), Jacob Zaagemans (Witmarsum) en Peter de Boer (Franeker).

foto: Piet Elzinga

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers