contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten verliezersronde

16 augustus 2008 10:00
Tzum
Categorie Pupillenjongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging S.F. TSJOM
Scheidsrechter Reinsma, A.K.
Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris I.G. Bosch - Vleer
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Jesse Rinia prins in Tsjom.

Jesse Rinia heeft samen met Doede Rients Okkema de wedstrijd van de jongens pupillen in Tsjom gewonnen. Na een spannende finale tegen Erwin Zijlstra en Pieter Sijtsma werd de strijd beslist op de stand 5-5 en 6-4.

Jesse Rinia werd tot prins uitgeroepen van deze wedstrijd, mede door een belangrijk eerst in de finale. De achterstand van 4-3 werd weggewerkt door een eerst aan zitballen van Jesse. De eersten werden om beurten verdeeld. Erwin en Pieter hadden een 5-4 voorsprong maar op 6-6 sloeg Erwin de bal buiten. Hiermee werd het 5-5 en pakten Jesse en Doede Rients de winst op 6-4.

De finale in de verliezersronde was dezelfde gelijkopgaande strijd. Deze strijd ging tussen Hesling Seepma en Willem Siebe Hilverda tegen Marten Pieter Bergsma en Willem Ruisch. Ook hier werden de eerste verdeeld en de puntenverdeling ging ook op dezelfde wijze als in de finale van de winnaarsronde. Op 5-5 en 6-2 waren het Marten Pieter en Willem die de partij wonnen.''

Na een prachtige kaatsdag konden de zilveren kettinkjes worden uitgereikt aan de jongens. Juwelier Kramer, sponsor van deze partij, werd nog met een luid applaus bedankt.

De uitslag was als volgt

1. Jesse Rinia, Makkum (prins)
Doede Rients Okkema

2. Erwin Zijlstra, Easterlittens
Pieter Sijtsma, Wommels

3. Pieter van der Schoot, Sexbierum
Emiel Wijma, Makkum Fr.

3. Kars Eekema, Dronrijp
Dennis Fennema, Franeker

verliezersronde
1. Marten Pieter Bergsma, Minnertsga
Willem Ruisch, Stiens

2. Hesling Seepma, Oosternijkerk
Willem Siebe Hilverda, Nijland

3. Bart Reijenga, Witmarsum
Roy van den Berg, Grou

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers