contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Uitnodiging 10 partuur + verl.ronde

19 juli 2008 10:00
Kimswerd
Categorie Pupillenjongens KNKB
Soort Uitnodiging
Vereniging DE HELFRICHS
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e priis Jesse Rinia MAKKUM FR
Marco de Groot FRANEKER

2e priis Wierd Baarda DRONRIJP
Jehannes Jouke Gietema EXMORRA

3e priis Marten Pieter Bergsma MINNERTSGA
Jari Braaksma SINT ANNAPAROCHIE

ferliezers ronde:

1e Evert Telenga MENALDUM
Dirjan Bouma GROU

2e Patrick Nauta BERLIKUM FR
Doede Rients Okkema EASTEREIN


De wedstryd waard in goed oere stillein fanwegen it waar. lokkigernôch koe letter de hiele partij útkeatst wurde.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers