contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B met verliezer

14 juni 2008 10:00
Broeksterwald
Categorie Pupillenjongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KC SLA RAEK
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Uitslagen:
1e prijs: Jisse Kemper Berlikum en Patrcik Postma Deinum.
2e prijs: Jorrit Jitse Meinsma Jorwert en Auke Boomsma Morra
3e prijs: Herre de Vries Minnertsga en Gerard van der Beek Oentsjerk

Verliezersronde:
1e prijs: Jehannes J. Gietema Exmorra en Kars Eekema Dronrijp
2e prijs: Marco de Groot Franeker en Rykhelt Smink Baaium
3e prijs Pieter Postma Winsum en Wilco van der Veen Jirnsum

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers