contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B met verliezer

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum14-06-2008
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKC SLA RAEK
PlaatsBroeksterwald
Scheidsrechter
1 Marco de Groot FRANEKER
Rykhelt Smink BAAIUM
2 Dennis Fennema FRANEKER
Laas Pieter van Straten STIENS
3 Leander Postma DEINUM
Wybren Postma ENGELUM
4 Jisse Kemper BERLIKUM FR
Patrick Postma DEINUM
5 Sjoerd Visser HOLWERD
Piter van der Ploeg HOLWERD
6 Wierd Baarda DRONRIJP
Johannes van der Meer TYTSJERK
7 Jari Braaksma SINT ANNAPAROCHIE
Anton Born BERLIKUM FR
8 Emiel Wijma MAKKUM FR
Remco Dijkstra BERLIKUM FR
9 Jehannes Gietema EXMORRA
Kars Eekema DRONRIJP
10 Jorrit Meinsma JORWERT
Auke Boomsma MORRA
11 Roy van den Berg GROU
Franke Zeinstra DAMWOUDE
12 Marco Weijer WOMMELS
Jesse Tjoelker BROEKSTERWOUDE
13 Thomas Oostenveld MAKKUM FR
Willem Siebe Hilverda NIJLAND
14 Bouke Fopma WOMMELS
Bonne Hijlkema JORWERT
15 Dirjan Bouma GROU
Simon Brolsma TZUMMARUM
16 Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
Jelmer Plantenga OUDE LEIJE
17 Doede Rients Okkema EASTEREIN
Pieter Sijtsma WOMMELS
18 Willem Ruisch STIENS
Pieter Postma WINSUM FR
19 Gerrit Winkel STIENS
Rémon Tie Bouma EASTEREIN
20 Herre de Vries MINNERTSGA
Gerard van der Beek OENTSJERK
21 Hylke Zondervan JORWERT
Wilco van der Veen JIRNSUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers