contact zoeken wedstrijden

Alle categorieën KNKB Door elkaar loten verliezersronde

7 juni 2008 11:00
Amsterdam
Categorie Alle categorieën
Soort Door elkaar loten
Vereniging AMSTERDAM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris M. Frietema
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Oranje kaatswedstrijd te Amsterdam.

Op zaterdag 7 juni werd onder ideale omstandigheden gekaatst in Amsterdam. Ditmaal voor de 1e keer bij de zeer moderne en ook knusse accommodatie van sv Parkstad, eveneens op Sportpark de Eendracht. Met oog op de komende EK voetbal was de aankleding van het veld het hele prijzenpakket dan ook in teken van “oranje” EK bepakking en outfit. Ook werden alle deelnemers en bezoekers getrakteerd op ‘oranje petit fours, aangeboden door bakker Nol Bertram te Amsterdam.

Bij de senioren afdelingen stonden er 7 paruren op de lijst, waarvan 2 uit Den Haag en 2 uit Hank-Dussen. Opvallend was het optreden van het paruur van HDKC-1 met slechts een 2-tal spelers, Gijs Suurland en Ido de Haan. In de eerste en tweede omloop kaatsten zij beide op- en uit nagenoeg foutloos, waardoor de tegenstanders geen kans kregen. HDKC-2 met Harmen Tjalling Holwerda, Frans de Jong en Hans Jongenotter moesten in de eerste omloop vol aan de bak om Den Haag-2 met 5-5 en 6-2 van zich af te houden. In de 2e omloop sneuvelden zij echter kansloos tegen Den Haag-1 met Melle v.d. Heide, Gerben Bootsma en Simon v.d. Gaast die in de eerste omloop het partuur van Wageningen met het duo Wijtse Jan Boorsma en Ype Bonnema met 5-0 en 6-0 van de lijst hadden geveegd. In de finale waren de krachten bij Ido de Haan en Gijs Suurland, bij het gemis van een 3e maat, al behoorlijk weggevloeid en moesten zij tegen een gedreven, foutloos, kaatsend Melle v.d. Heide, Gerben Bootsma en Simon v.d. Gaast van Den Haag-1 op 5-2 en 6-0 genoegen nemen met de premie. De verliezersronde werd gewonnen door het gelegenheidspartuur van Amsterdam, bestaande uit Gerard Ypenga, Wopke Dotinga en Lolke Bierma die vol enthousiasme eerst in een zeer spannende party op 5-4 en 6-6 afrekenden met Jentje Deelstra, Wybe Symen van Ommen en Peter Veltman van Den Haag-2 en daarna gedecideerd het partuur van Hilversum met Anneke Wijnalda, Albert de boer en Maurice Noorman geen kans gaven.

Bij de door elkaar loten partij werden er door een 4-tal parturen een ½ competitie gespeeld. De 1e prijs ging daarbij naar het partuur van Jan Veenstra, Apeldoorn, Minze Tolsma, Utrecht en Jelle Visser, Castricum, die al hun partijen wist te winnen en daarbij slechts 5 tegen eersten behoefden te incasseren. De premie was voor het duo Gerd Wouters, Haarlem en Tom Twerda, Putten, die in de laatste wedstrijd teveel fouten maakten om het de prijswinnaars dan ook maar enigszins lastig te maken.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers