contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten verliezersronde

24 mei 2008 10:00
Tzum
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging S.F. TSJOM
Wedstrijdsecretaris I.G. Bosch - Vleer
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Onder prima weersomstandigheden werd de Jongens d.e.l. partij met verliezers ronde in Tzum verkaatst. Op de lijst stonden 21 parturen.
Gerrit Jan Duiven Hartwerd, Oane Veldman, Tzummarum en Sybren Poelsma kwamen hier als winnaars uit de bus. In de finale wisten ze te een 1-4 achterstand om te buigen en wonnen tenslotte op 5-5 en 6-4 door een buitenslag van Sicco Scheltema. De 3e prijs was voor Elmar Pieterse Wjelsryp, Piter Postma Cornjum en Sjouke Hellinga, Damwoude. Zij kwamen in de halve finale te kort tegen het partuur van Sicco Scheltema cs, 5-2 en 6-4.
In de verliezersronde, waarin duidelijk weinig gemotiveerd werd gekaatst, waren de prijzen voor; 1e Jitze de Jong Wijnaldum, Menno van Swieten, Peins en Pieter Sybren Scharringa, Wjelsryp. In de finale wonnen zij van de bijgelote Rutger Diertens Dronrijp, Geert Jan de Jong, St. Anna en Titus Witteveen, Schettens. Hier viel de laatste slag op de stand 5-4 en 6-4.
De 3e prijs was voor Cor Boonstra Franeker, Martijn de Haan Tzummarum en Rick Poortstra St. Jacob.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers