contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten speciaal (zie toelichting) samen met 2e ja

18 augustus 2007 10:00
Berltsum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten speciaal (zie toelichting)
Vereniging KV BERLIKUM
Wedstrijdsecretaris E. Bouwma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Berlikum 18 augustus.

Jelmer Westra (Berlikum), Geert Jan de Jong en Krijn Hiemstra bieden uit St Annaparochie hebben de speciale wedstrijd van de jongens en 2e jaars schooljongens gewonnen.
In de finale waren zij met 5-2 6-6 te sterk voor het partuur van Auke G. Ybema (Ferwoude), Rutger Diertens (Dronrijp) en Martijn de Haan (Tzummarum).
In de halve finale hadden zij gewonnen met 5-4 6-2 van het partuur Jelte Visser (Sexbierum), Sjouke Hellinga (Damwoude) en Folkert Bergsma (Reduzum) welke met de derde prijs naar huis gingen.

De winnaars van de verliezersronde waren:

1e prijs: Anne Wind (Pingjum), Dennis Zijlstra (Franeker) en Hendrik de Boer (Wommels)
2e prijs: Steven Breimer (Harlingen), Gosse Beeksma (Cornjum) en Jorren Westra (Beetgumermolen
3e prijs: Elmar Pieterse (Welsryp), Menno van Zwieten (Peins) en Bauke Triemstra (St. Jacobiparochie)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers