contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Afdeling

11 augustus 2007 10:00
Berltsum
Categorie Pupillenjongens KNKB
Soort Afdeling
Vereniging KV BERLIKUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris E. Bouwma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Kaatsvereniging Berlikum organiseerde op zaterdag 11 augustus een afdelingspartij voor pupillen jongens. Op de lijst 15 parturen en het was het afdelingspartuur van de vereniging Jan Bogtstra uit Franeker met de kaatsers Kars Zeinstra en Allard Nicolai dat aan het eind van de dag toch wel wat verrassend met de kransen naar huis ging. Verrassend omdat de meeste kenners toch hadden verwacht dat het de jongens van “Het Noorden” uit Sint Jacobiparochie ( Andries Jensma en Enno Kingma) zouden zijn die de winst naar zich toe zouden trekken. In een spannende finale waren het in eerste instantie ook Andries en Enno die een 4-2 voorsprong namen, maar hierna de prima kaatsende Kars en Allard langszij zagen komen en de beslissing zou uiteindelijk pas vallen op 5-5 en 6-4 toen Franeker de kaats wist te passeren en zich hiermee in de kransen sloeg.Derde prijzen waren er voor Sierk Kooistra, Edze Wigarda en Remco Miedema uit Ried en voor het tweetal Remco Bauke Dijkstra en Patrick Nauta van de organiserende vereniging uit Berlikum. Ried verloor in de halve finale in een spannende partij op 5-4 en 6-6 van de latere premiewinnaar en Berlikum verloor na een 4-1 voorsprong toch nog op 5-5 en 6-4 van de latere winnaars.Naast de afdelingspartij was er ook een d.e.l. partij met de verliezers van de afdelingspartij. Hier op de lijst uiteindelijk 19 parturen en de winst was voor Henk Jan de Jong (Beetgumermolen) en Franke Jongboom (Dronrijp) Ze klopten in ook al een spannende en enerverende partij het tweetal Arjen van der Zee (Firdgum) en Albert Spoelman (Deinum) op 5-5 en 6-0. Hier was de derde prijs voor Gerrit Scharringa (Wjelsryp) en Marten Bergsma (Minnertsga).

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers