contact zoeken wedstrijden

Welpenjongens Door elkaar loten Verliezersronde

26 mei 2007 10:00
Hitzum
Categorie Welpenjongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging DE EENDRACHT
Wedstrijdsecretaris P.A. Viëtor
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

In Hitzum kaatste de welpen jongens een door elkaar loten wedstrijd met verliezersronde. Ruben Daniël Eijzenga Berlikum en Dirjan Bouma Grou wonnen samen de 1e prijs en kwamen dus met de krans naar huis (foto: Betty Blanksma).

Onder werkelijk ideale weersomstandigheden is op zaterdag 26 mei een Welpen jongens wedstrijd d.e.l. verkaatst met verliezersronde. Er was bijna geen wind en er was dan ook, waarschijnlijk mede daardoor, heel aardig kaatsen te zien. 'De jeugd heeft de toekomst', nou in deze leeftijdscategorie zitten dan ook al wel de nodige kaatstalenten!

Uitslag:
1. Ruben Daniël Eijzenga Berlikum Dirjan Bouma Grou
2. Nick Leistra Tzummarum Pieter Sijtsma Wommels
3. Laas Pieter van Straten Stiens Joran Gerbranda Sexbierum

verliezersronde
1. Evert Pieter Tolsma Winsum Bote Jellema Easterein
2. Redmer Wolters Wytgaard Kevin Jordi Hiemstra Stiens
3. Jasper Miedema Ried Bonne Hijlkema Jorwert

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers