contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten A klasse

26 mei 2007 10:00
IJlst
Categorie Meisjes
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging NIJE MOED
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris T. Bakker
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

KNKB meisjes A en B klasse IJlst op 26 mei 2007 .

IJlst, de jaarlijkse door de KNKB toebedeelde wedstrijd in IJlst dit jaar de categorie meisjes is in verkaatst onder ideale omstandigheden. Weinig wind en mooi kaats weer. In de A klasse kaatsen een viertal parturen in poule en in de B klasse kaatsen een 9 tal parturen om de prijzen.
In de A klasse was het in de eerste omloop het partuur van Wiljo Sijbrandij, Joukje Kuperus en Anke Marije Pompstra wat na een 5 – 2 achterstand toch de partij wisten te winnen, en daarna met twee 5 – 3 overwinningen de 1e prijs in de A klasse wisten te behalen. De tweede prijs was met 17 eersten voor, voor het partuur van Rianne Drost, Margriet Bakker en Harmke Siegersma.

In de B klasse ging de finale van de winnaarsronde tussen de parturen van Manon van der Wal, Sietske Okkema en Lyanne van Rijn tussen het partuur van Grada van der Schoot, Erna de Vries en Martine Westra. Het was het partuur van Manon van der Wal wat vlot doorliep naar een 5 eersten voorsprong, mede doordat het partuur van Grada van der Schoot alles gegeven had in de halve finale tegen het partuur van Nynke Andringa, Francien de Jong en Jildou Jorritsma. Deze halve finale werd pas beslist op 5 – 5 6 – 0. Maar in de finale op 5 eersten achter kreeg het partuur Grada van der Schoot nog een opleving maar op 5 – 1 6 – 6 viel de beslissing. En was de strijd gestreden. De opslag bal van Erna de Vries viel op deze stand net buiten de lijnen. Nu was het voor Lyanne van Rijn na drie 2e prijzen in IJlst raak en kon zij met haar maten met de krans naar huis gaan.
De finale in de verliezersronde van de B klasse ging tussen de parturen van Marije Breimer, Ingrid van der Veen en Marije van der Meer en dat van Siebine Anja Burggraaff, Freekje Walsma en Yvonne Jorritsma. Deze finale was wat spannender maar op 5 – 5 6 – 0 was het partuur van Marije Breimer wat de winst wist te behalen.

Voor meer foto's kijk op www.nyemoed.nl

Uitslag A – Klasse.
1e Wiljo Sijbrandij – Dearsum, Joukje Kuperus – Dronrijp en Anke Marije Pomstra – Easterein
2e Rianne Drost – Sint Jacobiparochie, Margriet Bakker – Winsum en Harkem Siegersma – Berlikum

Uitslag B – Klasse.
1e Manon van der Wal – Bitgum, Sietske Okkema – Easterein en Lyanne van Rijn – Deinum
2e Grada van der Sloot – Sexbierum, Erna de Vries – Leeuwarden en Martine Westra – Bitgum
3e Nynke Andringa – Grou, Francien de Jong – Tzummarum en Jildou Jorritsma – Easterein

Verliezersronde
1e Marije Breimer – Harns, Ingrid vand er Veen – Hurdegaryp en Marije van der Meer – Sibrandabourren
2e Siebine Anja Burggraaff – Lollum, Freerkje Walsma – Tjerkwerd en Yvonne Jorritsma – Dronrijp

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers