contact zoeken wedstrijden

Dames junioren Jong Famme Dames Junioren loting is in Mantgum op woensdag

29 juni 2019 10:00
Mantgum
Categorie Dames junioren
Soort Jong Famme
Vereniging JACOB KLAVER
Scheidsrechter Kooistra, A.B.
Wedstrijdsecretaris L. van der Ende
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Zaterdag 29 juni zal op het sportveld van Mantgum voor de 16e keer de Jong Famme Partij plaatsvinden. Op de dag van de Jong Famme Partij vinden er geen andere kaatspartijen plaats in de officiële damescategorieën waarin de eventuele deelnemers van de Jong Famme Partij (kunnen) kaatsen. Alle aandacht voor het dameskaatsen is die dag gericht op de Jong Famme

Jong Famme Partij: ‘lekker apart’

Sinds 2003 heeft K.F. Jacob Klaver de Jong Famme Partij 15 maal met enthousiaste inzet van vele vrijwilligers uit Mantgum georganiseerd. De Jong Famme Partij is inmiddels al niet meer weg te denken uit de jaarlijkse kaatsagenda van de KNKB.
K.F. Jacob Klaver heeft de Jong Famme Partij op diverse fronten gemaakt tot wat zij nu is: een soepel georganiseerde kaatswedstrijd met ruime belangstelling en unieke, speciaal voor deze wedstrijd door kunstenares Hennie Broers ontworpen en vervaardigde prijzen van edelmetaal

Wimpel van 4

Aukje van Kuiken uit Groningen heeft in 2012 de onderscheiding ‘4 Wimpels' ontvangen.
Na Fenna Zeinstra en Sjoukje Visser is Aukje de derde kaatsster die deze nieuwe prijs heeft bemachtigd. Zij won de prijs omdat ze de vier belangrijkste wedstrijden heeft gewonnen: de Ald-Meiers Partij in Hitzum, de Jong Famme Partij in Mantgum, de Frouljus PC in Weidum en het NK Dames van de KNKB. De '4 Wimpels' is een initiatief van deze organiserende kaatsverenigingen en de KNKB om het dameskaatsen te stimuleren.

Beschermvrouw

Sinds 2016 is Manon Scheepstra de beschermvrouw van de Jong Famme Partij.
Kaatsvereniging Jacob Klaver is blij en trots dat deze sympathieke topkaatster de kaatsvereniging met raad en daad wil bijstaan. Manon heeft de Jong Famme Partij viif maal gewonnen en wordt ook wel de ongekroonde koningin van de Jong Famme partij genoemd.

Woensdag 26 juni, 19.00 uur op het sportveld van Mantgum een clinic voor de kaatsjeugd van federatie Littenseradiel, verzorgd door topkaats(t)ers met o.a. Manon Scheepstra, Gert-Anne van der Bos en Daniël Iseger

Woensdag 26 juni, 20.15 uur in Mfc. de Wjukken de openbare loting van de 16e Jong Famme Partij.1e prijs: Partuur 5
Anne Monfils GRONINGEN
Hiske Zeinstra GRONINGEN
Marrit Zeinstra GRONINGEN

2e prijs: Partuur 15
Rixt Wijnia WOMMELS
Sjanet Wijnia WOMMELS
Martzen Deinum WOMMELS

3e prijs: Partuur 2
Serena Hovenga MARSUM
Lotte Delgrosso MARSUM
Marije Hellinga DEINUM

Foto's

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers