contact zoeken wedstrijden

Sneek e.o. Pupillen jongens Door elkaar loten

17 juni 2016 16:00
Goenga
Categorie Pupillenjongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging DE LEGE GEAEN
Wedstrijdsecretaris H. van Gelderen
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

7 partoeren

1. Ate Schaap - Turns
Harmen Boonstra - Boazum

2. Tjerk Andringa - Reahûs
Anne Bootsma - Reahûs

Ferliezersrûnte
1. Johan Cnossen - Gau
Rutger Veenstra - Nijlân

2. Redmer Stegenga - Easterein
Folkert Wierda - Goaiïngea

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers