contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten + Herk.

26 juli 2015 10:00
Dronryp
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging VVV SJIRK DE WAL
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Goede en spannende Siem Bonnema-partij 2015 voor Jongens d.e.l.


Met een prachtige lijst van 17 drietallen (waaronder 5 schooljongens) werd om 10:00 uur begonnen. Samen met Harlingen is al jarenlang een combinatiewedstrijd, hier werd nu de uitnodigingswedstrijd voor 12 partuur afdeling georganiseerd.

Er werd vanaf de start spannend en meestal goed gekaatst. Veel partijen eindigden op 5-4 of 5-5, waaronder zelfs 2 op 5-5- 6-6. Het weer en de sfeer waren prima!

In de finale kwamen de parturen Rijpstra en Sjaak Bakker. Ook hier ging de strijd gelijk op en was de laatste klap op 5-4 6-4 in het voordeel van Edser Rijpstra, Arjan Oevering en Patrick Bosje. Edser Rijpstra werd tot koning uitgeroepen, hoewel Patrick Bosje ook een goede kans hierop maakte.

We zien als VvV Sjirk de Wal terug op een prachtige dag!

Prijswinnaars:

1e winnaarsronde:

Edser Rijpstra – Stiens (koning)
Arjan Oevering – Achlum
Patrick Bosje – Franeker

2e:

Sjaak Bakker – Achlum
Stefan van der Meer – Baard
Wytze Wassenaar – Wier

3e:

Simen Bootsma – Makkum
Markus Heeringa – Reduzum
Bauke-Tjalle Anema – Achlum

1e herkansing:

Habtamu Emke de Hoop – Wommels
Yannick Hielkema – Bitgum
Jens Visser – Minnertsga

2e:

Thom Buwalda – Dronryp
Albert Feenstra – Exmorra
Sytze Koree - Anjum

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers