contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + Herk

20 juni 2015 10:00
Hijum-Finkum
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV IN NIJ BEGJIN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris M. Steegstra
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

B.klasse

Winnaarsronde
1e prijs.
Tycho de Groot Menaam
Francisco de Boer Dronryp
Edser Rijpstra Stiens

2e prijs.
Paul Dijkstra Bitgummermole
Simen Bootsma Makkum
Wesley Bollema Franeker

3e prijs.
Durk Ennema Sexbierum
Remco Anema Berltsum
Gabe-Jan van Popta Lollum

Verliezersronde
1e prijs.
Tom Gerard Cats Menaam
Thom Buwalda Dronryp
Gerben de Boer Gaast

2e prijs.
Jelle Pieter v/d Walt Tzummarum
Nanne Rijpstra Stiens
Albert Feenstra Exmorra

3e prijs.
Pieter Kleinjan Witmarsum
Maurice Kooistra Ried
Wytze Wassenaar WierFoto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers