contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + Herk

Aanmeldlijst

Datum20-06-2015
Tijd10:00
CategorieJongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV IN NIJ BEGJIN
PlaatsHijum-Finkum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 74
Naam Woonplaats
Jolt Vollema  Peins 
Jelle Pieter van der Walt  Sexbierum 
Bouke Willem Tuinman  Dronryp 
Jort Norder  Franeker 
Wessel van Wier  Peins 
Arjan Oevering  Harlingen 
   
Ruben Eijzenga  Berltsum 
   
Jan Tijtsma  Anjum 
René de Haan  Leeuwarden 
   
Ype Bert van der Logt  Makkum fr 
Sjaak Bakker  Achlum 
Corné Tuinenga  Berltsum 
Tom Gerard Cats  Menaam 
Roeland van der Ploeg  Ferwert 
Hidde Zijlstra  Oude Leije 
Jens Visser  Minnertsga 
Paul Dijkstra  Bitgum 
Tycho de Groot  Menaam 
Stefan van der Meer  Baard 
Arnout Meijer  Wommels 
Gerard de Vries  Bitgum 
Rense Sijbesma  Dronryp 
Wesley Vriesema  Minnertsga 
Wieger Nutte Visser  Anjum 
   
Bauke-Tjalle Anema  Achlum 
Thomas Kleefstra  Boer 
Anton Buwalda  Schettens 
Hein Joostema  Berltsum 
Fabian Noordhuis  Bolsward 
Yannick Hielkema  Bitgummole 
   
Gerben de Boer  Exmorra 
   
Willem van Abbema  Schettens 
   
Edser Rijpstra  Stiens 
Jan-Ytse van de Beek  Ingelum 
Albert Feenstra  Makkum 
   
   
Siard Bloemsma  Franeker 
Wytze Wassenaar  Wier 
Marc Burger  Witmarsum 
Jetze Lutzen Plantenga  Hijum 
Hessel de Groot  Scharnegoutum 
Klaas Bosma  Makkum fr 
Lex Potma  Hommerts 
Jesper Bokma  Sint Jacobiparochie 
   
Evert Auke Hiemstra  Menaam 
Libbe Mud  Wergea 
   
Durk Ennema  Sexbierum 
Harmen Schuitmaker  Slappeterp 
Simen Bootsma  Makkum fr 
Jan Sijtsma  Wommels 
Lennard Feenstra  Franeker 
Alwin van der Weerdt  Makkum 
   
   
Thom Buwalda  Dronryp 
Gabe-Jan van Popta  Bolsward 
   
Jan Harmen Folkerts  Lollum 
Francisco de Boer  Dronryp 
Jelmer de Vries  Berltsum 
Taeke Hofman  Dronryp 
Eelke Reinsma  Makkum fr 
Sybren Visser  Lippenhuizen 
   

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers