contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

24 augustus 2014 10:00
Sexbierum-Pietersbierum
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV DE TWA DOARPEN/DIOS
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

zondag werd er door de jongens gekaatst bij de TwaDoarpen/Dios te Sexbierum/Pietersbierum.
Door enkele afmeldingen bleven er in de B-klasse 16 partuur over. Het partuur van Ruben Eijzenga bleek aan het einde van de dag de sterkste.in de finale wonnen zij met 5-3 6/2 van paruut Dennis Fennema. Er werd vlot gekaatst in de B-klasse en om vier uur waren alle partijen gespeeld.

eerste prijs:
Ruben Eijsenga Berltsum Thomas Miedema Grou en Gertjan Bootsma Itens
tweede prijs:
Dennis Fennema Franeker Piter van der Ploeg Holwerd en Pieter Sijtsma Wommels
derde prijs:
Idsert Wijnja Wommels Willen van Abbema Schettens en Djurre Seerden Franeker
Habtamu de Hoop Wommels Anton Buwalda Schetens en Remco Anema Berltsum
verl.ronde eerste prijs:
Rene Sijbesma Dronrijp Jan Sjouke Weewer Sexbierum en Simon Bootsma Makkum
tweede prijs:
Fokke Zwart Menaam Fabian Noordhuis Bolsward en Tom Gerard Cats Menaam

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers