contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse A (poule)

17 augustus 2014 10:00
Dronryp
Categorie Pupillenjongens KNKB
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging VVV SJIRK DE WAL
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

KNKB Pupillen Jongens A en B op zondag 17 augustus te Dronryp

Het was dit weekend weer bij ons Super Kaatsweekend, gezien we zaterdag het Teatsen voor leden hebben georganiseerd en nu stonden de pupillen jongens op het programma.

Wedstrijdsponsor was Pieter Scharringa Bouwservice, mooi dat Rypsters hun bedrijfsnaam verbinden aan een jeugdwedstrijd. En Scharringa is natuurlijk geen onbekende in de kaatswereld.

We hadden maar liefst 83 aanmeldingen, een record aantal deelnemers dit jaar. Door met name blessures starten we met 80 kaatsers, 8 partuur in 2 poules in de A-klasse en 32 partuur met herkansing in de B-klasse. De A-klasse kaatste op het kaatsveld, evenals de eerste 16 partuur van de B’s. Op het voetbalveld kaatsten de overige 16 partuur.

In de A-klasse wonnen Allart van Wigheren uit Berltsum en Steven Koster te Tzum alle drie hun poulewedstrijden, waarvan 2 op 5-5 werden beslist en één daarvan op 5-5 6-6. In de finale kwamen zij uit tegen Rick Minnesma uit Dronryp en Thomas Dijkstra te Berlikum. Zij verloren 1 keer en wonnen 2x en kwamen uit op 18 punten. Rick en Thomas namen brutaal een 3-0 voorsprong, maar daarna kwamen Steven en met name Allard op stoom. Zij pakten de bordjes op rij en kwamen voor met 5-3. Het volgende eerst was voor Rick en Thomas, maar op 5-4 6-6 besliste Allard met een sublieme zitbal op een kleine kaats de finale.

Om de derde prijs kaatsten Tim Bijlsma te Franeker en Folkert Smid uit Witmarsum tegen Jesper Tolsma van Reduzum en Erik Minne Cats te Menaam. Laatstgenoemden startten sterk en dit konden Folkert en Tim niet meer teniet doen. Met een 5-1 uitslag behaalden Erik Minne en Jesper de 3e prijs.

In de B-klasse kwamen Mark Minnesma uit Dronryp en Kjell Dijkstra uit Sint Annaparochie in de finale. Hierin kwamen zij uit tegen Tjardi Hoeksma van Grou en Luka van der Weg te Wommels. Mark wou, net als zijn broertje, graag winnen in eigen dorp. Uiteindelijk slaagde dit op de stand 5-3 en 6-6.

Ondanks de regen en de lagere temperatuur wisten de jongens er een mooie strijd van te maken met diverse goede partijen. Opgemerkt moet worden dat Aizo Veltman uit Hommerts in de halve finale uitviel met een handblessure. Naar later bleek was zijn pols gebroken. Wij wensen hem beterschap toe.

We zien als VvV Sjirk de Wal terug op een mooie, wat regenachtige dag met ondanks de omstandigheden kwalitatief goed spel. We bedanken een ieder die hebben meegeholpen aan deze Pupillen Jongens-partij en bedanken speciaal onze wedstrijdsponsor Pieter Scharringa Bouwservice.


Uitslag in 2014:

A-klasse

1e prijs Allard van Wigheren Berltsum
Steven Koster Tzum

2e prijs Rick Minnesma Dronryp
Thomas Dijkstra Berltsum

3e prijs Jesper Tolsma Reduzum
Erik Minne Cats Menaam


B-klasse

Winnaarsronde

1e prijs Mark Minnesma Dronryp
Kjell Dijkstra Sint Annaparochie

2e prijs Tjardi Hoeksma Grou
Luka van der Weg Wommels

3e prijs Aizo Veltman Hommerts
Jesse Kroondijk Sint Annaparochie

3e prijs Klaas Gerrit Meulenaar Baard
Stefan Efdé Marsum

Herkansingsronde

1e prijs Jurrit Kuipers Bitgum
Gerwin Dijkstra Anjum

2e prijs Gerrit Hendriks Lollum
Hylke van der Walt Tzummarum

3e prijs Jelmer Miedema Goutum
Jurrit Osinga Ingelum

3e prijs Germ Epema Arum
Jitse Floris Joure

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers