contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk

12 juli 2014 10:00
Berltsum
Categorie Pupillenjongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV BERLIKUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris E. Bouwma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Uitslag pupillen B-klasse Berltsum
Prijzen medemogelijk gemaakt door Rondaan te Berltsum

1e prijs: Kjell Dijkstra (Sint Annaparochie) en Christiaan Stremler (Exmorra)
2e prijs: Jorn Dijkstra (Makkum) en Tjardi Hoeksma (grou)
3e prijs: Chris Miedema (Sint Annaparochie) en Hylke Jan van der Walt (Tzummarum)

Verliezersronde B-klasse:
1e prijs: Jorret den Breejen (Arum) en Wilke van der Meulen (Stiens)
2e prijs: Jorrit Haarsma (Grou) en Jurrit Osinga (Inglum)
3e prijs: Jurrit Kuipers (Bitgummmole) en Melle Fopma (Reduzum)
3e prijs: Martijn Wiersma (Kimswerd) en Werner Iedema (Menaam)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers