contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

7 juli 2018 10:00
Lollum-Waaxens
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging MEIINOAR IEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris S. Veenje-Akkerman
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 18
Gerrit Hendriks LOLLUM
Jeroen de Boer SPANNUM
Luka van der Weg WOMMELS

2e prijs: Partuur 11
Thomas Dijkstra BERLTSUM
Jorrit Tolsma ARUM
Thom Oostenveld GAAST

3e prijs: Partuur 5
Christiaan Stremler EXMORRA
Jente Schraa WOMMELS
Jurjen Miedema HILAARD

1e prijs verliezersronde: Partuur 9
Harold de Boer JELLUM
Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Verry van der Meer SINT JACOBIPAROCHIE

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers