contact zoeken wedstrijden

Jongens Vrije formatie + herk

23 juni 2018 10:00
Morra-Lioessens
Categorie Jongens
Soort Vrije formatie
Vereniging WARBER BLIUWE
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris W. Hiemstra
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 19
Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
Karel Monfils KIMSWERD
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA

2e prijs: Partuur 13
Erik Minne Cats MENAAM
Jesper Tolsma REDUZUM
Jorn Lars van Beem DRONRYP

3e prijs: Partuur 4
Aizo Veltman HOMMERTS
Steven Koster TZUM
Jurrit Osinga INGELUM

1e prijs verliezersronde: Partuur 20
Harold de Boer JELLUM
Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Jitze Floris JOURE

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers