contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie onbep + herk.

3 september 2017 10:00
Reduzum
Categorie Dames 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging JAN REITSMA
Scheidsrechter Grond, M.O.W.
Wedstrijdsecretaris A. van Dijk - Visser
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 6
Nicole Hempenius FRANEKER
Sandra Hofstra WJELSRYP
Harmke Siegersma BERLTSUM

2e prijs: Partuur 1
Fenna Kramer WINSUM FR
Anke Winkel DRONRYP
Margriet Bakker EASTERLITTENS

3e prijs: Partuur 10
Annet de Haan SINT ANNAPAROCHIE
Jeska Terpstra EASTEREIN
Selma van der Molen WITMARSUM

3e prijs: Partuur 13
Nelie Steenstra MINNERTSGA
Anouk Tolsma DRONRYP
Kim Dijkstra MAKKUM FR

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers