contact zoeken wedstrijden

Jongens Vrije formatie

20 augustus 2017 10:00
Tzummarum
Categorie Jongens
Soort Vrije formatie
Vereniging VVV TZUMMARUM
Wedstrijdsecretaris S. v.d. Zwaag
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 13
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
Wytze Wassenaar WIER

2e prijs: Partuur 9
Lars Onrust MAKKUM FR
Jelle Cnossen BOLSWARD
Youri de Groot MENAAM

3e prijs: Partuur 6
Karel Monfils KIMSWERD
Douwe Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP
Anco Vroom BRITSUM

3e prijs: Partuur 11
Taeke Hofman DRONRYP
Germ Pyt van Popta LOLLUM
Martin Schinkel DONGJUM

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers