contact zoeken wedstrijden

uitn Jongens Afdeling beperkt Rev.Freule

16 augustus 2017 12:00
Jellum-Bears
Categorie Jongens
Soort Afdeling
Vereniging DE TWA DOARPEN
Scheidsrechter Joustra, W.A.
Wedstrijdsecretaris R. Fopma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Beste afdelingsbestuurders,

Hierbij willen wij jullie uitnodigen om het jongens afdelingspartuur op de gebruikelijke manier via de KNKB-site aan te melden voor de Revanche Freule te Jellum-Bears op woensdag 16 augustus a.s.

De 7 prijswinnaars van de Freule zullen automatisch meedoen (maar moeten zich dus wel opgeven voor de Revanchepartij!). De overige 9 parturen worden geselecteerd door de TC.

Aanmelding is tot uiterlijk 12 augustus, 19.00 uur. Parturen die niet zijn opgegeven voor die tijd, zijn uitgesloten van deelname. Daarna vindt de selectie plaats en worden de afdelingen die niet geselecteerd zijn uit de lijst verwijderd. Het is daarna aan de besturen om de lijst te checken op eventuele deelname.

Met vriendelijke kaatsgroeten,
Jongens TC: Robert, Willem en Thomas1e prijs: Partuur 13
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
Albert Feenstra EXMORRA
Jelmer Dijkstra EXMORRA

2e prijs: Partuur 11
Allard van Wigcheren BERLTSUM
Thomas Dijkstra BERLTSUM
Wytze Wassenaar WIER

3e prijs: Partuur 2
Hidzer Bogaard BOLSWARD
Jelle Cnossen BOLSWARD
Menno Galama TJERKWERD

3e prijs: Partuur 8
Sietze Bouma LOLLUM
Germ Pyt van Popta LOLLUM
Gabe-Jan van Popta LOLLUM

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers