contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten

13 augustus 2017 10:00
Grou
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging IT WETTERLAN
Scheidsrechter Hijlkema K.
Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris P. Minnema
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 8
Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Mark Polstra MENAAM
Verry van der Meer SINT JACOBIPAROCHIE

2e prijs: Partuur 1
Paul Dijkstra BITGUM
Jesse Kroondijk SINT ANNAPAROCHIE
Martin Schinkel DONGJUM

3e prijs: Partuur 11
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
Hessel Postma WINSUM

3e prijs: Partuur 14
Gerben de Boer GAAST
Anco Vroom BRITSUM
Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM

Foto's

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers