contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten + herk. afd.

5 augustus 2017 10:00
Witmarsum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging PIM MULIER
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris S.P. Lemstra
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 1
Bouke Andries Boersma REDUZUM
Jelte Hotsma BALK
Jorn Lars van Beem DRONRYP

2e prijs: Partuur 2
Andele Veltman EE
Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Jurjen Miedema HILAARD

3e prijs: Partuur 3
Hedser Mud WERGEA
Jasper de Boer SPANNUM
Siebe Feenstra MORRA

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers