contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie onbep

29 juli 2017 10:00
Lollum-Waaxens
Categorie Heren 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging MEIINOAR IEN
Scheidsrechter Bergsma J.
Wedstrijdsecretaris S. Veenje-Akkerman
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 4
Jelte-Pieter Dijkstra HEERENVEEN
Pier Piersma EASTERLITTENS
Jan Schurer EASTEREIN

2e prijs: Partuur 14
Wierd Baarda DRONRYP
Marco de Groot FRANEKER
Douwe Anema STIENS

3e prijs: Partuur 15
Paul Dijkstra BITGUM
Patrick van Dellen BERLTSUM
Jouke Vlasbloem MAKKUM FR

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers