contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie onbep + herk.

23 juli 2017 10:00
Marssum
Categorie Dames 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging FOARUT
Scheidsrechter Hijlkema K.
Wedstrijdsecretaris C. van Wieren
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Er is douche en kleedgelegenheid aanwezig !!


1e prijs: Partuur 6
Janneke Terpstra WOLSUM
Klasine Huistra REDUZUM
Annelien Broersma LEEUWARDEN

2e prijs: Partuur 2
Jeanette Jansma DRONRYP
Sigrid de Jong BLAUWHUIS
Marije Hellinga DEINUM

3e prijs: Partuur 10
Sietske Okkema EASTEREIN
Marije Hiemstra EASTEREIN
Nynke Sinnema GROU

3e prijs: Partuur 13
Hesther de Boer JELLUM
Ymkje Yntema GROU
Aluca Bouma GROU

1e prijs verliezersronde: Partuur 4
Anna-Brecht Bruinsma WOMMELS
Mariska Hoogland BITGUMMOLE
Melissa Rianne Hiemstra STIENS

Foto's

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers