contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie onbep + herk.

14 mei 2017 11:00
Easterein
Categorie Dames 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging EASTEREIN
Wedstrijdsecretaris R. Jelsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 4
Tineke Dijkstra WJELSRYP
Hermine Sytema DEINUM
Marije van der Meer LEEUWARDEN

2e prijs: Partuur 14
Jildou Sweering FOLSGARE
Sigrid de Jong BLAUWHUIS
Idske Zijlstra IJLST

3e prijs: Partuur 6
Anna-Brecht Bruinsma WOMMELS
Mariska Hoogland BITGUMMOLE
Grada van der Schoot HARLINGEN

3e prijs: Partuur 9
Nelie Steenstra MINNERTSGA
Anouk Tolsma DRONRYP
Martzen Deinum WOMMELS

Foto's

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers