contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie onbep + herk.

30 juli 2016 10:00
Tzummarum
Categorie Dames 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging VVV TZUMMARUM
Scheidsrechter Hijlkema K.
Wedstrijdsecretaris T. Rinsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 11
Iris van der Veen FRANEKER
Imke v.d. Leest EASTEREIN
Sjanet Wijnia WOMMELS

2e prijs: Partuur 3
Marije Hiemstra EASTEREIN
Anke Winkel HIJUM
Jennie Terpstra MANTGUM

3e prijs: Partuur 8
Sietske Okkema EASTEREIN
Martine Tiemersma EASTEREIN
Martzen Deinum WOMMELS

3e prijs: Partuur 14
Nelie Steenstra BITGUMMOLE
Anna-Brecht Bruinsma WOMMELS
Geke de Boer WERGEA

Foto's

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers