contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie onbep

5 juni 2016 10:00
St.Annaparochie
Categorie Dames 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT
Scheidsrechter Baarsma, F.
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 6
Marije van der Meer LEEUWARDEN
Klasine Huistra REDUZUM
Anne Monfils KIMSWERD

2e prijs: Partuur 1
Sietske Okkema EASTEREIN
Anouk Tolsma DRONRYP
Martzen Deinum WOMMELS

3e prijs: Partuur 9
Joukje Kuperus OENTSJERK
Elma Breeuwsma FOLSGARE
Harmke Siegersma BERLTSUM

3e prijs: Partuur 14
Michelle Bruinsma LEEUWARDEN
Mariska Hoogland BITGUMMOLE
Annelien Broersma EASTERLITTENS

Foto's

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers