contact zoeken wedstrijden

Federatie Tusken Waed & Ie

Lid Federatiebestuur

W. Zijlstra
Krelis Annesstraat 2
9078 VK  OUDE BILDTZIJL
0518 - 42 10 55
tuskenwaedenie@gmail.com

Verenigingen

Naam Plaats
DE KOLK Oude Bildtzijl
FOSWERT Ferwert
HALLUM Hallum
IN NIJ BEGJIN Hijum-Finkum
IT PARTOER Jelsum-Koarnjum-Britsum
KC DE BOER Stiens
KLAINE IZAK Vrouwenparochie
'T CENTRUM Oude Leije
US NOCHT Blije

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers